Nu är ansökan öppen till Nordplus-programmen, som ger lärosäten, skolor och andra utbildningsorganisationer möjlighet till bidrag för att genomföra utbyten och samarbeten med de nordiska och baltiska länderna. Sista ansökningsdag är den 1 februari 2018.

- Ett samarbete inom Nordplus är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i utbildningen och undervisningen, oavsett vilken utbildningsnivå man arbetar inom, säger Jessica Svedlund, handläggare på Universitets- och högskolerådet (UHR).

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för nordiskt-baltiskt utbildningssamarbete, som UHR har ansvar för i Sverige. Programmet består av flera olika delprogram.

Nordplus högre utbildning vänder sig till universitet och högskolor, som kan få bidrag för student- och lärarutbyten och för att samarbeta med lärosäten och andra organisationer i de nordiska och baltiska länderna. Projekten kan till exempel handla om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

Utbyten för lärare, elever och studerande

Nordplus junior riktar sig till förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och ger möjlighet till bidrag för projektsamarbeten och utbyten för lärare och elever. Gymnasieskolor kan också få finansiering för att erbjuda elever på yrkesprogrammen praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL) på arbetsplatser i de nordiska och baltiska länderna.

För vuxenutbildningar finns motsvarande möjligheter för personal och studerande inom Nordplus vuxen.

Fokus på nordiska språk

Programdelen Nordplus nordens språk syftar till att öka förståelsen av och kunskapen om de nordiska språken och kulturerna. Organisationer inom hela utbildningsområdet kan söka.

- De samarbetena kan till exempel handla om att utarbeta metoder för att undervisa om nordiska språk i skolan, om läroplansutveckling eller om att ta fram nya undervisningsmaterial, säger Jessica Svedlund.

Statistikprojekt, språkinlärning och erfarenhetsutbyten

Vill din organisation samarbeta med en annan utbildningssektor? I så fall är Nordplus horisontal en möjlighet. Här är just samarbete mellan olika sektorer utgångspunkten, och aktiviteterna kan handla om allt ifrån att genomföra studier och analyser, till statistikprojekt, erfarenhetsutbyten eller att producera material för språkinlärning eller översättning.

Mer information

Läs mer om Nordplus olika delprogram på UHR:s webbplats utbyten.se. Mer information hittar du också på programmets gemensamma webbplats nordplusonline.org.