I början av nästa år är det dags att ansöka om bidrag för internationella utbyten och samarbetsprojekt via Erasmus+. Skolor, vuxenutbildningar, yrkesutbildningar och universitet och högskolor kan söka.

— Inför 2018 har vi ännu mer medel att fördela än tidigare, säger Gunnel Rydholm Olsson, enhetschef vid Universitets- och högskolerådet (UHR).

Erasmus+ är EU:s program för internationellt samarbete inom utbildning, ungdom och idrott.

Genom programdelen mobilitet kan organisationer inom hela utbildningsområdet söka projektbidrag för att ge personal möjlighet till kompetensutveckling i andra länder i Europa. Det kan handla om att delta i kurser och studiebesök, om att skugga kollegor i arbetet och genomföra undervisningsuppdrag vid utbildningsorganisationer i andra länder.

Universitet och högskolor kan också få stipendiemedel för att skicka studenter på utlandsstudier och praktik. Inom yrkesutbildning är det möjligt att finansiera utlandspraktik för elever på gymnasieskolans yrkesprogram och studerande inom yrkeshögskolan.

— När det gäller yrkesutbildning satsar EU-kommissionen nästa år extra på längre praktikperioder utomlands – från tre till tolv månader. Det kommer bland annat att gå att söka bidrag för planeringsresor för projekt med längre elevpraktik, säger Gunnel Rydholm Olsson.

Samarbetsprojekt inom Erasmus+

Genom programdelen Erasmus+ strategiska partnerskap kan organisationer få finansiering för att genomföra samarbetsprojekt tillsammans med organisationer i andra länder. Fokus ligger på större strategiska samarbeten och utvecklingsprojekt, som till exempel kan handla om att utveckla nya metoder och arbetssätt.

Men inom skola, vuxenutbildning och yrkesutbildning finns det även möjlighet att ansöka om mindre projekt, där tyngdpunkten mer ligger på själva erfarenhetsutbytet.

— För skolor lanseras dessutom ett nytt slags projekt inför nästa år. Bidrag för den typen av projekt kommer att vara enklare att söka och har mer fokus på utbyten för elever, säger Gunnel Rydholm Olsson.

Mer pengar att söka 2018

Under nästa år finns betydligt mer medel att söka inom Erasmus+ än tidigare. Ökningen gäller alla utbildningsområden.

— Det innebär att det, om man skriver en bra ansökan, finns ovanligt goda möjligheter att bli beviljad. Vi hoppas att många organisationer nu tar chansen att söka, säger Gunnel Rydholm Olsson.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag till Erasmus+ mobilitet är den 1 februari 2018. För Erasmus+ strategiska partnerskap är sista ansökningsdag den 21 mars.

Ansökningshandlingarna för Erasmus+ mobilitet skola och mobilitet vuxenutbildning är tillgängliga på UHR:s webbplats utbyten.se. För övriga programdelar publiceras ansökan i början av nästa år. Men redan nu finns exempel-ansökningar att börja formulera sin ansökan utifrån.