Det utbildas för få lärare i nationella minoritetsspråk. Därför behöver Sverige ett sammanhängande utbildningssystem för nationella minoriteter inom högre utbildning, enligt Universitets- och högskolerådets (UHR:s) nya statistikrapport - ”Nationella minoritetsutbildningar 2014–2016”.

Rapporten, som ger en samlad bild över utbildningsutbudet på nationella minoritetsspråk i Sverige, visar att det är långt kvar till en komplett utbildningskedja för de nationella minoritetsspråken och en fullständig efterlevnad av minoritetspolitiken.

Samma bild bekräftas av Länsstyrelsens, Sametingets och Europarådets uppföljning av hur Sverige efterlever minoritetspolitiken.

I Sverige finns fem erkända nationella minoriteter - judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer (urfolk). Universitets- och högskolerådet (UHR) arbetar med det minoritetspolitiska målet som en del av Sveriges arbete med att värna de mänskliga rättigheterna.

Här kan du läsa mer om nationella minoriteter.

Du kan ladda ned hela rapporten som pdf nedan: