Den 12-13 juni samlas 200 beslutsfattare och praktiker från 23 europeiska länder i en direktsänd konferens i Malmö för att diskutera hur vi i Europa validerar utbildning och bedömer reell kompetens. Vad är en utländsk utbildning värd när den inte är komplett eller dokumenterad? Hur mäter vi den kompetens som lång erfarenhet kan ge när inga intyg finns?

– Högskolesektorn i Europa har sedan 1999 genom det så kallade Bolognasamarbetet arbetat för att öka akademikers rörlighet över nationsgränserna, säger UHR:s generaldirektör Ulf Melin. När flyktingströmmarna tilltar prövas metoderna och kraven på samhällets strukturer ökar. Konferensen ”Refugees' impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion in the light of increased migration” ger oss möjlighet att ta del av goda erfarenheter från våra grannar i Europa.

Följ konferensen via webbsändning i UHR:s YouTube-kanal

Metoder och processer behövs för bedömning av reell kompetens

Många flyktingar som fått uppehållstillstånd har kunskap och erfarenheter som den svenska arbetsmarknaden behöver. Här finns ett kapital som går att omsätta i varor och tjänster, ibland efter validering eller kompletterande utbildning.

Snabbspår och ”korta vägen”-projekt är bra, men det behövs även generella metoder och system för att göra snabbare bedömningar och valideringar och förenkla integrationen.

I många fall räcker det att komplettera delar av utbildningen för att kunna ta en svensk examen eller få behörighet att studera på högskolan. EU:s utbildningsministrar är överens om att bedömning av reell kompetens och validering ska prioriteras. Och enligt ministerrådet i EU ska alla medlemsländer senast 2018 ta fram strukturer för validering av reell kompetens.

UHR fick därför 2016 ett regeringsuppdrag att tillsammans med svenska universitet och högskolor ta fram metoder, processer, system och information för bedömning av reell kompetens. Denna struktur ska från och med 2019 underlätta omställning i arbetslivet och bättre ta tillvara alla kunskaper hos de sökande.

Resultatet från konferensen blir ett viktigt underlag till arbetet med detta regeringsuppdrag, men det kommer också att förbättra samverkan på området i Bolognaprocessen.

Se direktsändning från konferensen: