Regeringen ger Universitets- och högskolerådet i uppdrag att sammanställa och synliggöra lärosätenas arbete för att förebygga sexuella trakasserier.

– Vi är glada över uppdraget, säger generaldirektör Ulf Melin. Och vi har redan metoderna för att lösa uppgiften sedan uppdraget om breddad rekrytering.

Detta uppdrag är ett av flera nya uppdrag UHR får i regleringsbrevet för 2018.

Kartläggningen av lärosätens arbete mot sexuella trakasserier och övriga nya regeringsuppdrag till UHR finns listade i UHR:s regleringsbrev för 2018.