Genom utbytesstudier skaffar sig studenter både kunskaper och den sociala kompetens som behövs i arbetslivet. Det menade Magnus Billing, VD för pensionsföretaget Alecta, vid UHR:s seminarium i Almedalen om europeiskt studentutbyte. ”Det är ingen tvekan om att det är en merit – en viktig merit”, sa Billing, som själv gjorde ett Erasmusutbyte under det trettioårsjubilerande programmets tidiga år.

Robert Brummer, vice rektor vid Örebro universitet, och Magnus Billing, VD för Alecta.

Det var fullsatt i Europahusets tält under seminariet "Från Tranås till Trieste – så får vi fler att studera och praktiseras i Europa med Erasmus+", som UHR arrangerade i samarbete med EU-kommissionens representation. Magnus Billing lyfte fram att han som arbetsgivare vid en rekrytering ser det som meriterande att någon vågat sig utomlands under studietiden.

– Det ger en signal om vilken typ av person det är - någon som är beredd att utmana sig själv och gå utanför sin "comfort zone". Jag gör också antagandet att de har lärt sig en hel del om att verka i diversifierade grupper. Och sedan handlar det naturligtvis om utbildningsnivån.

Tillgodoräknandet avgörande

Magnus Billing gjorde själv sitt Erasmusutbyte vid universitetet i Groeningen i Nederländerna 1993–1994, där läste han EU-rätt som en del i juridikstudierna vid Stockholms universitet. Det faktum att Erasmusstudierna kunde tillgodoräknas och att ingen studietid gick förlorad var avgörande för beslutet att åka iväg. Europaengagemanget har följt honom sedan dess.

– Erasmusutbytet la en grund för det och för min karriär. När jag så småningom gav mig in på en advokatbana var det mina kunskaper i EU-rätt som gjorde att jag blev anställningsbar. Så för mig var det två aspekter – dels att säkerställa en god utbildning, vilket jag verkligen tycker att Erasmusprogrammet gav mig, men sedan är den kulturella och sociala aspekten otroligt spännande.

Fler svenskar bör delta i Erasmus+

Trots Erasmusutbytenas omvittnat positiva effekter deltar relativt få svenska studenter idag. Förra året förblev drygt 8,5 miljoner kronor av EU-kommissionens medel till Sverige outnyttjade. Under perioden 2017–2020 ökar dessutom finansieringen från EU med 10–15 procent per år. Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör vid UHR, pekade på vad UHR anser krävs för att fler studenter ska delta.

– Vi menar att det behövs mobilitetsfönster – tydligt utpekade perioder under utbildningen då det passar att studenterna gör ett utbyte. Jag vill också lyfta fram den proaktiva studievägledningen. Att lärosätena söker upp studenterna, informerar dem om möjligheterna och uppmuntrar till utbyten, i stället för att vänta på att studenterna själva söker upp studievägledarna.

Örebro satsar på internationellt utbyte

Örebro universitet är ett lärosäte som på senare år prioriterat frågan om ökad internationalisering, med särskilt fokus på Europa. Robert Brummer, vicerektor, förklarade vad universitetet gör för att underlätta utbytesstudier.

– Vi tror att det behövs mer enkelhet och struktur för att locka studenterna till utbyten. Vi går systematiskt igenom alla utbildningsplaner och ser hur vi kan lägga in ett utbytesfönster och uppmuntrar studenterna att delta. Vi försöker också skapa strategiska partnerskap med lärosäten utomlands för att förenkla utbyte och samarbete.

Tuffare mål – men ingen lagstiftning

I panelen fanns även Karin Röding, statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Röding efterlyste tuffare mål för lärosätena när det gäller internationellt utbyte – men värjde sig mot att lagstifta.

– Nej, absolut inte. Men vi behöver titta på hur vi kan förbättra strukturerna så att fler studenter och lärare kommer ut genom Erasmus+ och överhuvudtaget, sa Karin Röding, och lyfte fram regeringens pågående utredning om internationalisering inom högre utbildning.

– Utredningen ska komma med förslag på en ny nationell strategi för området. Vi behöver också fundera på internationalisering på hemmaplan för dem som inte kan åka ut. Vi har tagit de här initiativen för att det är en viktig fråga för Sverige och de globala utmaningar vi står inför.

Se seminariet

Författaren och journalisten Alexandra Pascalidou modererade panelsamtalet där även Mikael Börjesson, professor vid Uppsala universitet, och Anne-Marie Deresiewicz, tidigare Erasmusstudent, deltog. Seminariet spelades in och kan ses i efterhand:

Se hela seminariet via UHR:s Youtube-kanal

Erasmus i bild: #mitterasmus

I Almedalen fanns även möjlighet för tidigare och blivande Erasmusstudenter att inspirera till studier och praktik i Europa. På Europahusets terrass fanns UHR på plats med kamerautrustning och en rad spännande europeiska studiedestinationer, som gav besökarna möjlighet att ta och dela bilder från sina utbytesländer.

#mitterasmus – se bilderna från Instagram

UHR:s andra seminarier

I Almedalen anordnade UHR också två andra seminarier, med fokus på validering och reell kompetens. Du kan se dem på UHR:s kanal på YouTube:

Seminarium: Går kompetenser till spillo? Hur förbättras möjligheterna till validering i högskolan?

Seminarium: Ger reell kompetens mervärde för högskolan? Om det nationella uppdraget, från ord till handling