Nu har Valideringsdelegationen lämnat sitt förslag för en nationell strategi för validering till regeringen. Målet med strategin är att skapa långsiktiga strukturer för att kunna erkänna och synliggöra personers kompetens genom olika typer av valideringsinsatser.

− Det är viktigt att vi i Sverige får en nationell strategi för validering på plats. Strategin kommer att öka möjligheten för individer att utbilda sig vidare och att förenkla steget in till arbetsmarknaden, säger Malin Jönsson, utredare på UHR och medlem i Valideringsdelegationen.

Hon menar också att ett systematiserat arbete kring validering kan leda till att det blir lättare att hitta rätt sorts kompetens för arbetsgivarna.

I förslaget föreslås fem prioriteringar för det fortsatta arbetet. Delegationen pekar också ut vad som behöver göras inom komvux, yrkeshögskola, högskola, arbetslivet vad gäller de reglerade yrkena.

Förslaget överlämnades till regeringen 8 mars.