Första urvalet för vårterminen 2019 är klart. Antalet antagna ökar med drygt en procent jämfört med vårterminen 2018 – 21 av 37 universitet och högskolor som erbjuder utbildningsprogram och kurser tar in fler sökande i vår till dessa utbildningar.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu meddelat drygt 179 000 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i vår. Jämfört med första urvalet för vårterminen 2018 är det en ökning med 2 526 personer (1,4 %), från 176 828 vårterminen 2018 till 179 354 vårterminen 2019. Antalet behöriga sökande minskar med 698 personer (-0,3 %), från 220 594 vårterminen 2018 till 219 896 vårterminen 2019.

21 av 37 universitet och högskolor antar fler sökande till VT 2019

Universitet/
högskola

Antagna totalt
VT 2018

Antagna totalt
 VT 2019

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

97

155

58

60 %

Newmaninstitutet

191

292

101

53 %

Johannelunds teologiska högskola

13

17

4

31 %

Sophiahemmet Högskola

105

135

30

29 %

Mälardalens högskola

7 498

9 230

1 732

23 %

Mittuniversitetet

5 449

6 685

1 236

23 %

Högskolan i Skövde

1 738

2 072

334

19 %

Jönköping University

2 361

2 787

426

18 %

Högskolan i Borås

2 116

  2 423

307

15 %

Södertörns högskola

3 249

3 645

396

12 %

Malmö universitet

4 810

5 272

462

10 %

Linköpings universitet

3 991

4 253

262

7 %

Karlstads universitet

10 355

10 946

591

6 %

Högskolan i Gävle

7 703

8 098

395

5 %

Linnéuniversitetet

18 103

19 009

906

5 %

Sveriges lantbruksuniversitet

3 847

4 020

173

4 %

Högskolan Dalarna

9 719

10 081

362

4%

Chalmers tekniska högskola

31

32

1

3 %

Uppsala universitet

23 783

24 266

483

2 %

Umeå  universitet

22 045

22 440

395

2 %

Enskilda Högskolan Stockholm*

0

156

156

-

*) Enskilda Högskolan Stockholm hade ingen antagning vårterminen 2018, därför går det inte att ange någon ökning i procent.

Datum för antagning till vårterminen 2019

UHR publicerade antagningsbeskeden på Antagning.se den 11 december.

Den 20 december kommer UHR att publicera en analys av resultatet av första urvalet inför vårterminen 2019 på uhr.se.

Efter andra urvalet den 20 december får de som blivit reservplacerade besked om de kommit in på sökt högskoleutbildning.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se