Nationella minoriteter, #metoo-uppropet, invandrade, utresande och arbete med jämställdhet, vägledning och reell kompetens - allt omfattas och omfamnas av den fjärde främjandekonferensen Kvalitetsdrivet 2018.

Den 18 april, 2018 slås portarna upp på Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm för konferensen Kvalitetsdrivet. I år en endagskonferens med ett program som flätats samman av breddad rekrytering- och breddat deltagande-arbete, jämställdhet, vägledning, studentmobilitet och #metoo.

Det har inte varit svårt att finna intressanta och lämpliga ämnen. Breddad rekrytering och breddat deltagandes faktiska innebörd och konsekvenser debatteras flitigt inte bara i högskolesektorn och regeringen i Sverige utan även i media och utomlands.

På UHR har man också börjat titta på studentmobilitet med ett breddat rekryterings perspektiv. Jämställdhet och arbete mot sexuella trakasserier har dessutom fått en god skjuts i aktualitet genom #metoo-rörelsen och akademi-uppropet.

Främjandefrågorna har fått mer livskraft och bildar en helhet som känns helt naturligt att omfatta i en mycket viktig konferens. Konferensen riktar sig till beslutsfattare och medarbetare vid lärosäten, myndigheter och intresseorganisationer inom hela utbildningsområdet.

Avgiften är 1 800 kronor och faktureras efter sista anmälningsdag 1 mars.

Välkommen!

Till programmet.

Till anmälan.