Den 14 november anordnar UHR en hearing om distansutbildning vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor. Syftet är att hämta in synpunkter inför den utlysningen av projektmedel för distansutbildning som genomförs 2019-2020, under förutsättning att erforderliga medel avsätts i kommande års statsbudget.

I juni fick UHR i uppdrag av regeringen att se över utbildningsbehovet på landsbygden och utveckla distansutbildningen. Projektet pågår under 2019-2020 och totalt kommer 40 miljoner kronor att utlysas. Målet är att höja kvaliteten och öka genomströmningen i distansutbildning vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor.

För att hämta in synpunkter och få en bild av distansutbildningen idag genomför UHR en hearing i mitten av november. Hearingen vänder sig till universitet, högskolor, yrkeshögskolor, myndigheter och intresseorganisationer. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer och UHR kommer att välja ut deltagare i syfte att få en så bred medverkan som möjligt.

Hearingen äger rum den 14 november kl. 9.30-14.30.

Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm.
Anmälan: Via mejl till caroline.mossvall(at)uhr.se. Vänligen meddela eventuella allergier eller specialkost.
Sista dag för anmälan: 31 oktober.

Inför utlysningen kommer UHR även att fånga in synpunkter via en enkät till samtliga universitet och högskolor samt ett flertal yrkeshögskolor. Dessutom ska en referensgrupp bildas, som kommer att stödja och följa upp arbetet under hela projekttiden.

Vid frågor, kontakta:

Conny Pettersson, projektansvarig
E-post: conny.pettersson(at)uhr.se
Tlf: 072-218 63 44