Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt och UHR har agerat på alla fronter sedan hösten 2015 för att komma åt problemet. Men det har varit omöjligt att komma åt fuskligorna på egen hand.

– Det är positivt att flera myndigheter nu samarbetar för att komma åt det organiserade fusket, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding.

Ekobrottsmyndighetens förundersökning har pågått i över sex månader och dokumentationen är omfattande. UHR kommer att gå igenom det material som nu blir tillgängligt. Om där finns nya uppgifter om att provdeltagare har brutit mot den sanningsförsäkran de lämnat i samband med provet så kommer UHR att vidta åtgärder.

– De personer som avslöjas blir till att börja med av med sina resultat på högskoleprovet och får även två års avstängning från kommande provtillfällen, säger Karin Röding. Skulle det visa sig att de har kommit in på högskoleutbildningar på grund av fuskresultat på högskoleprovet så meddelar UHR det berörda universitetet eller högskolan som kan ta tillbaka beslutet om antagning.

UHR polisanmäler alltid provdeltagare när de misstänkts ha använt otillåtna hjälpmedel vid provet. Preskriptionstiden för det misstänkta brottet osann försäkran är två år. Fällande dom ger dagsböter eller upp till sex månaders fängelse. Maxstraffet för grov osann försäkran är två års fängelse.