Jämfört med förra året har drygt 13 procent fler sökande antagits till höstens masterutbildningar vid svenska universitet och högskolor. Den procentuella ökningen av antagna till lärosätenas internationella kurser och program på grundnivå är ännu större – antalet antagna ökar med 16 procent jämfört med höstterminen 2017.

Höstens internationella utbildningar har bara ett urval, men de jämförs ändå med andra urvalet HT 2017. Att jämföra med första urvalet HT 2017 skulle bli missvisande, bland annat därför att överintag är vanligt vid första urvalet när antagningsomgången har två urval.

Totalt 25 av 28 anordnande universitet och högskolor har ökat antalet platser till masterutbildningarna höstterminen 2018 jämfört med andra urvalet höstterminen 2017.

Lärosäte

Antagna
master HT 2017 urval 2

Antagna
master 
HT 2018

Ökning i procent 2017-2018

Örebro universitet

162

358

121 %

Högskolan Väst

80

175

119 %

Södertörns högskola

60

125

108 %

Luleå tekniska universitet

234

407

74 %

Blekinge tekniska högskola

230

370

61 %

Högskolan i Skövde

151

234

55 %

Linnéuniversitetet

733

1 132

54 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

339

518

53 %

Högskolan Kristianstad

72

107

49 %

Karlstads universitet

75

111

48 %

Linköpings universitet

1 027

1 511

47 %

Göteborgs universitet

1 071

1 565

46 %

Uppsala universitet

1 681

2 343

39 %

Kungl. Tekniska högskolan

1 903

2 604

37 %

Malmö universitet

359

490

36 %

Karolinska institutet

363

493

36 %

Stockholms universitet

1 332

1 797

35 %

Högskolan i Halmstad

429

572

33 %

Umeå universitet

666

872

31 %

Högskolan Dalarna

131

170

30 %

Högskolan i Gävle

279

351

26 %

Lunds universitet

3 277

4 080

25 %

Mittuniversitetet

125

147

18 %

Konstfack

98

105

7 %

Högskolan i Borås

134

143

7 %


För internationella kurser och program på grundnivå ökar 12 av 20 anordnande universitet och högskolor antalet platser nu i höst jämfört med andra urvalet höstterminen 2017:

Lärosäte

Antagna
IK HT 2017 urval 2

Antagna
IK HT 2018

Ökning i procent 2017-2018

Högskolan Dalarna

37

224

505 %

Högskolan Väst

39

119

205 %

Linköpings universitet

15

37

147 %

Umeå universitet

105

195

86 %

Uppsala universitet

69

117

70 %

Malmö universitet

223

350

57 %

Högskolan i Halmstad

79

122

54 %

Jönköping University

47

69

47 %

Högskolan i Gävle

70

99

41 %

Lunds universitet

354

497

40 %

Karolinska institutet

21

29

38 %

Göteborgs universitet

30

40

33 %

Luleå tekniska universitet

50

54

8 %

Konstfack

17

18

6 %

Kungl. Tekniska högskolan

20

21

5 %


Handelshögskolan i Stockholm har antagit 24 sökande till ett internationellt program på grundnivå hösten 2018, men detta lärosäte erbjöd inga motsvarande utbildningar hösten 2017.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se