Hittills har gravt synskadade kunnat skriva högskoleprovet maximalt tre gånger. Men från och med i år får de skriva högskoleprovet varje höst.

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att skriva högskoleprovet på samma villkor som andra. Gravt synskadade har hittills kunnat skriva speciellt framtagna prov i Daisy eller punktskrift, men de har bara fått göra provet vid max tre tillfällen.

Men denna särlösning för gravt synskadade har medfört en registerhantering som inte är förenlig med den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

UHR har därför beslutat att från och med 2018 ta fram ett nytt anpassat högskoleprov varje år för gravt synskadade vilket ska genomföras vid provtillfället på hösten.

Den som har svag synskada får använda synhjälpmedel och får skriva högskoleprovet med förlängd provtid.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se