Antalet sökande till höstens internationella kurser och program på grundnivå vid svenska universitet och högskolor ökar med sex procent jämfört med förra hösten. Samtidigt minskar antalet sökande till masterprogram med tre procent för motsvarande period.

Tolv av de 22 lärosäten som erbjuder internationella kurser och program på grundnivå höstterminen 2018 har fått fler sökande i första hand jämfört med i höstas:

 • Linköpings universitet: 262 sökande totalt i första hand (+212 %)
 • Högskolan Dalarna: 293 sökande totalt i första hand (+115 %)
 • Högskolan Väst: 488 sökande totalt i första hand (+39 %)
 • Luleå tekniska universitet: 107 sökande totalt i första hand (+34 %)
 • Högskolan i Gävle: 263 sökande totalt i första hand (+23 %)
 • Linnéuniversitetet: 2 832 sökande totalt i första hand (+23 %)
 • Konstfack: 97 sökande totalt i första hand (+18 %)
 • Göteborgs universitet: 245 sökande totalt i första hand (+17 %)
 • Malmö universitet: 723 sökande totalt i första hand (+6 %)
 • Lunds universitet: 2 412 sökande totalt i första hand (+4 %)
 • Högskolan i Halmstad: 225 sökande totalt i första hand (+1 %)
 • Jönköping University: 433 sökande totalt i första hand (+1 %)

Handelshögskolan i Stockholm och Röda korsets högskola har fått 233 respektive 94 sökande totalt i första hand höstterminen 2018, men erbjöd inga internationella kurser och program på grundnivå höstterminen 2017.

16 av 28 lärosäten som erbjuder masterprogram i höst har fått fler sökande i första hand jämfört med höstterminen 2017:

 • Högskolan i Kristianstad: 361 sökande totalt i första hand (+149 %)
 • Karlstads universitet: 502 sökande totalt i första hand (+42 %)
 • Högskolan Väst: 381 sökande totalt i första hand (+38 %)
 • Linnéuniversitetet: 2 522 sökande totalt i första hand (+33 %)
 • Sveriges Lantbruksuniversitet: 1 825 sökande i första hand (+24 %)
 • Högskolan Dalarna: 565 sökande totalt i första hand (+23 %)
 • Högskolan i Halmstad: 801 sökande totalt i första hand (+22 %)
 • Södertörns högskola: 376 sökande totalt i första hand (+18 %)
 • Karolinska institutet: 2 358 sökande totalt i första hand (+13 %)
 • Jönköping University: 1 170 sökande totalt i första hand (+13 %)
 • Örebro universitet: 1 173 sökande totalt i första hand (+13 %)
 • Linköpings universitet: 2 995 sökande totalt i första hand (+11 %)
 • Göteborgs universitet: 4 456 sökande totalt i första hand (+7 %)
 • Luleå tekniska universitet: 834 sökande totalt i första hand (+3 %)
 • Malmö universitet: 1 186 sökande totalt i första hand (+2 %)
 • Kungl. Tekniska Högskolan: 11 084 sökande totalt i första hand (+1 %)

Totalt sex procent fler sökande till internationella kurser och program på grundnivå

 

Sökande 
IK HT 2017 

Sökande 
IK HT 2018

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Endast program på grundnivå

6 799

6 981

182

(3 %)

Endast
inter­natio­nella 
kurser  

4 465

5 064

599

(13 %)

Program på grundnivå och
inter­natio­nella 
kurser

1 556

1 561

5

(0 %)

Totalt

12 820

13 606

786

(6 %)

Antalet sökande kvinnor ökar med tio procent, från 5 078 höstterminen 2017 till 5 570 höstterminen 2018. Antalet sökande män ökar med fyra procent, från 7 742 höstterminen 2017 till 8 036 höstterminen 2018.

Andelen sökande kvinnor höstterminen 2018 är 41 procent jämfört med 40 procent förra hösten. Andelen sökande män nu i höst är 59 procent jämfört med 60 procent höstterminen 2017.

Lärosätena ökar antalet internationella kurser från 406 höstterminen 2017 till 419 höstterminen 2018 (3 procent). Antalet program på grundnivå ökar från 53 höstterminen 2017 till 54 höstterminen 2018 (2 procent). Totalt ökar antalet utbildningar från 459 höstterminen 2017 till 473 höstterminen 2018 (3 procent).

Totalt tre procent färre sökande till masterprogram

 

Sökande 
HT 2017

Sökande 
HT 2018

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Master­program

74 584

71 996

-2 588

(-3 %)

Antalet sökande kvinnor minskar med en procent, från 28 329 höstterminen 2017 till 27 941 höstterminen 2018. Antalet sökande män minskar med 5 procent, från 46 255 höstterminen 2017 till 44 055 höstterminen 2018.

Andelen sökande kvinnor höstterminen 2018 är 39 procent jämfört med 38 procent förra hösten. Andelen sökande män i höst är 61 procent jämfört med 62 procent höstterminen 2017.

Antalet masterprogram ökar från 735 höstterminen 2017 till 781 höstterminen 2018 (6 procent).

Urval i april

Nästa steg i antagningsprocessen är urvalet – de sökande till masterprogram får sina antagningsbesked den 6 april, medan sökande till internationella kurser och program på grundnivå får vänta till den 19 april.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se