Särskild behörighet ska enligt nya regler inte längre anges i områdesbehörigheter. UHR skickade därför nyligen ut en remiss för synpunkter på de förslag till ändringar som behöver göras i UHR:s föreskrifter.

Utgångspunkten för UHR:s ändringsförslag i föreskrifterna har varit tidigare bestämmelser om områdesbehörigheter. Högskoleförordning har krav på att de särskilda behörighetskrav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig en utbildning. UHR har även tagit hänsyn till hur lärosäten använder de områdesbehörigheter som finns nu. 

Bild på Erica Finnerman, utredare på UHR.

– Vi ser gärna att även studie- och yrkesvägledare kommer med synpunkter på förslagen som skickats ut, säger Erica Finnerman, utredare på UHR.

De ändrade föreskrifterna gäller endast sökande med betyg från den senaste läroplanen, GY11. Elever som ska söka till gymnasieskolan ska kunna göra väl avvägda val. Att känna till vilka krav som kommer att ställas på en utbildning som leder till yrkesexamen är därför viktigt. UHR återkommer med förslag på förändringar för äldre kursplaner och äldre gymnasieformer.

Förslaget ska inte påverka meritvärderingen för sökande med examen från GY11. De äldre föreskrifterna fortsätter att gälla till utbildning som börjar före utgången av maj 2022.

Förslagen är på remiss till den 18 december 2018. Synpunkter på förslagen skickas till registrator@uhr.se. Den nya föreskriften föreslås träda i kraft i början av 2019 men de nya bestämmelserna kommer användas först från och med juni 2022.

Tillägg 2022-02-03:

Områdesbehörigheterna försvinner 2022 (för mer information gå till webbplatsen Antagning.se)