Den svenska högskolan ska vara öppen och erbjuda lika möjligheter – men studenter med funktionsnedsättning har svårare att klara både studietakt och ekonomi. De känner sig heller inte välkomna i högskolemiljön, visar en ny rapport från UHR.

– Alla som klarar kraven för antagning ska ha lika möjligheter att påbörja, genomföra och slutföra studier på högskolan. Tyvärr upplever studenter med funktionsnedsättning idag inte att de har samma möjligheter, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Enligt UHR:s rapport Eurostudent VI har studenter med funktionsnedsättning betydligt svårare att klara ekonomin jämfört med andra studenter. De stressas också av kraven på att bli godkända för att få fortsatta studiemedel, samtidigt som få av dem känner till att de kan få fullt studiemedel även vid deltidsstudier.

Studenter med funktionshinder upplever studiesituationen som svår även psykosocialt. De är missnöjda med utbildning och studier, trivs inte på högskolan och vill inte skylta med sin funktionsnedsättning.

Som ett stöd har alla lärosäten samordnare för studenter med funktions-nedsättning. Men enligt rapporten har bara en av fyra studenter kontaktat lärosätets samordnare och lika många känner inte ens till att möjligheten finns.

– Alla som är verksamma inom högre utbildning behöver bli bättre på att bemöta dessa studenter och visa mer förståelse för deras utmaningar. Det är en förutsättning för att de ska få lika möjligheter som andra att ta sin högskoleexamen, säger Karin Röding.

Rapporten presenterades vid ett UHR forum i Stockholm den 14 juni. Här kan du se en inspelning från seminariet.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Eurostudent är en enkätundersökning om studenters ekonomiska och sociala villkor i Europa. UHR:s rapport Eurostudent VI: En inblick i studiesituationen för studenter med funktionsnedsättning bygger på svaren från de drygt 8 000 svenska studenter som besvarade den senaste enkäten. Av dem angav drygt 2 200 att de har någon form av funktionsnedsättning.