På vilka grunder ska blivande studenter antas till högskolan? Den frågan blir, liksom högskoleprovets framtid och arbetet för ökad internationalisering, viktig för Universitets- och högskolerådet (UHR) framöver. Det tror Ulf Melin – myndighetens generaldirektör sedan starten, som den 31 mars går i pension efter ett rikt yrkesliv.

– Jag har haft ett väldigt roligt jobb och tycker att vi har kommit långt på kort tid. UHR har fått många nya uppdrag och ett erkännande i omvärlden, säger Ulf Melin om de dryga fem år som förflutit sedan regeringen utsåg honom att leda den nya myndigheten.

Ska främja intresset för högre utbildning

UHR har ett brett uppdrag inom utbildning. Till ansvarsområdena hör att främja intresset för och samordna antagningen till högskolestudier, informera om och genomföra högskoleprovet och förvalta IT-system för utbildningssektorn. Dessutom ansvarar UHR för att bedöma utbildningar från andra länder och erbjuda möjligheter till internationellt utbyte. Utveckling – för såväl enskilda människor som organisationer – är ett nyckelord i verksamheten.

– Jag ser också arbetsmarknaden som något som förenar flera av UHR:s uppdrag, säger Ulf Melin. Ett av syftena med både antagningen och studieinformationen, vår bedömning av utländsk utbildning och den internationella mobiliteten är att människor ska få möjligheten att bli mer anställningsbara.

Tidigare kommunalråd och riksdagsledamot

Ulf Melin, som har en bakgrund som kommunalråd, riksdagsledamot och chef för Moderaternas riksdagskansli, var åren 2005–2012 generaldirektör för Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Sommaren 2012 utsågs han till regeringens utredare inför den förestående sammanslagningen av Internationella programkontoret, Högskoleverket och Verket för högskoleservice. Den 1 januari 2013 blev Ulf Melin generaldirektör för den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet (UHR).

– Att sammanfoga så pass olika myndighetskulturer var en utmaning och mer komplicerat än man hade trott. Första året var också tufft på grund av en ansträngd ekonomi och andra saker som inte går att förutse. Men sedan har det bara gått bättre och bättre.

Tillvaratagande av kompetens i fokus

Under myndighetens drygt femåriga levnad har UHR bland annat utvecklat bedömnings- och antagningsverksamheterna. Myndigheten har också fått flera nya uppdrag, bland annat när det gäller validering och att ta tillvara människors informella och odokumenterade kompetenser.

Högskoleprovet har varit en fråga i ständigt fokus. I februari dömdes, för första gången någonsin, en man för fusk på provet. Det blev möjligt när regeringen 2016, efter förslag från UHR, införde krav på en sanningsförsäkran för alla provskrivare.

– Fusket på högskoleprovet har varit en prioriterad fråga och något vi ansträngt oss mycket för att stoppa. Det arbetet har också varit framgångsrikt och det tror jag har stärkt förtroendet för UHR, säger Ulf Melin.

Nya uppdrag för UHR

Framöver kan UHR få flera nya uppdrag, bland annat om förslagen i den pågående Internationaliseringsutredningen – vars första delbetänkande just gått ut på remiss – blir verklighet. Detsamma gäller innehållet i den proposition om tillträdesreglerna till högskolan som läggs fram i mars.

– På sikt tror jag att antagningen kommer att förändras något och bygga mer på till exempel intervjuer och lämplighet, säger Ulf Melin. För UHR:s del tror jag att myndigheten om fem år har en större strategisk funktion när det gäller internationalisering. Jag ser också för mig en starkare statistikmyndighet där vi verkligen tar tillvara på alla siffror som vi sitter på. En strategisk fråga är också att flytta över Ladokkonsortiet till UHR.

Den 1 april tar Karin Röding, idag statssekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, över som generaldirektör för UHR. För Ulf Melins del innebär det slutet på ett yrkesliv som sträckt sig över mer än fyra decennier.

Vad ska du göra framöver?

– Jag är intresserad av uppdrag i styrelser eller utredningar och även av volontärarbete. Men jag tror att det är nyttigt att landa lite i en sådan här situation och fundera på vad man vill göra. Det kommer också att bli tid att läsa tidningen lite noggrannare om morgnarna och dricka kaffe längre.

 

Om Ulf Melin

Bor: Villa i Vendelsö söder om Stockholm.
Familj: Gift med Gunilla, tre egna barn och Gunillas tre barn. Tillsammans har paret elva barnbarn.
Bakgrund: Född och uppvuxen i Borås. Tidigare bland annat transportchef, kommunalråd, riksdagsledamot och chef för Moderaternas riksdagskansli. Generaldirektör för Internationella programkontoret för utbildningsområdet 2005–2012 och generaldirektör för UHR sedan den 1 januari 2013. Går i pension den 31 mars.
Fritidsintressen: "Jag är ganska allmänintresserad och gillar att läsa, gå på bio, teater, vara ute i trädgården och att resa. Favoritstaden är London. Och fotboll – om fem år hoppas jag att Elfsborg vunnit allsvenskan fem gånger på raken."

Bilden ovan: Ulf Melin.