Snart kan det bli lättare för högskolestudenter att få utlandsstudier erkända i hemlandet. En global konvention om erkännande av kvalifikationer för högre utbildning är under arbete.

Read this article in English

Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, leder arbetet med att ta fram den nya konventionen. Syftet är bland annat att stärka möjligheterna att läsa på högskola och universitet i andra länder, främja internationellt samarbete inom högre utbildning, tillhandahålla ett ramverk för kvalitetssäkring och utveckla gemensamma principer för erkännande av utbildningskvalifikationer.

Nyligen träffades experter från cirka 100 länder under ett tre dagar långt möte i Paris, för att arbeta med deklarationen. De utgick då från ett utkast som tagits fram av en arbetsgrupp organiserad av Unesco. Sverige representerades av Lars Petersson, avdelningschef på UHR.

Kraftfullt verktyg för mobilitet

– Det är spännande och utmanande att försöka komma fram till en gemensam syn på hur en global konvention ska kunna se ut. När en tillräckligt stor mängd länder ställt sig bakom den, så kan den bli ett kraftfullt verktyg för ökad mobilitet, säger Lars Petersson.

I mars nästa år ska texten bearbetas under ett större möte igen, och i november ska Unescos generalkonferens besluta om den. Därefter ska enskilda länder ta ställning till om de ska ställa sig bakom den, det vill säga ratificera den.

– I europaregionen har vi redan den väl fungerande Lissabonkonventionen för erkännande av utbildningar. I Sverige tillämpar vi även samma principer när vi bedömer utbildningar från resten av världen, säger Lars Petersson.

Fyra miljoner utlandsstudenter

Fler än fyra miljoner människor studerar utanför sitt hemland idag, och 2020 räknar Unesco med att den siffran är dubblad. Det är denna kraftigt ökade rörlighet som är bakgrunden till arbetet med att ta fram globala regelverk för att erkänna utländska kvalifikationer.