UHR:s utredare är experter på utländska utbildningsdokument. I en ny broschyr, som riktar sig till arbetsgivare, visar vi hur man kan hitta förfalskningar i jobbkandidaters dokument.

Varje år bedömer UHR mängder av utländska utbildningsdokument för att utfärda cirka 20 000 individuella utlåtanden. Dessa visar vad en utländsk utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet, och kan användas vid till exempel jobbansökningar.

Foto av Erik Johansson, utredare på UHR.

– Förfalskade utbildningsdokument kan leda till felrekryteringar och stora kostnader för arbetsgivare, säger Erik Johansson, utredare på UHR. I våra bedömningar gör vi äkthetskontroller och har därför mycket kunskap om hur man känner igen bluffuniversitet och falska examina.

Så känner du igen bluffuniversitet

Bluffuniversitet säljer falska eller värdelösa utbildningsdokument utan krav på studier och utan att någon erkänd myndighet eller organisation utövar tillsyn över verksamheten. Känner du inte igen det universitet som din jobbkandidat hänvisar till? Gå in på universitetets webbplats och titta efter något av följande som tyder på att det är ett bluffuniversitet du har att göra med:

  • Namnet är snarlikt namnet på ett riktigt universitet (till exempel Standford University istället för Stanford University).
  • Antagnings- och examenskraven är minimala och examen erhålls inom mycket kort tid.
  • Prisuppgifter avser kostnaden för utbildningsdokumenten – inte terminsavgiften.
  • Logotyper från kända kreditkortsföretag är synliga på webbplatsen.

I UHR:s nya broschyr Identifiera förfalskade utbildningsdokument och bluffuniversitet (se länk nedan) finns många fler tips på hur du känner igen ett bluffuniversitet. Där finns också länkar till register över godkända svenska och utländska universitet. 

Förfalskade dokument förekommer också

Det finns företag som utfärdar falska examina genom att kopiera erkända universitets äkta examina och utbildningsdokument och säljer dem via bland annat sociala medier. Även enskilda personer kan förstås förfalska utbildningsdokument.

– Dessa förfalskningar kan vara svåra att identifiera, säger Erik Johansson. Vi rekommenderar att man tar kontakt med det erkända universitetet vars utbildningsdokument man misstänker har förfalskats.

Om du till exempel är i en rekryteringsprocess och har upptäckt något som inte stämmer i en jobbkandidats utländska utbildningsdokument, kan du kan också kontakta UHR för råd och tips kring hur du ska gå vidare (se länk nedan). 

Att hänvisa till bluffuniversitet eller använda förfalskade dokument i ens CV kan vara ett lagbrott. Du som är arbetsgivare kan vända dig till företagets eller myndighetens jurist om du misstänker att en jobbkandidat använder falska utbildningsdokument.