UHR:s styrelse beslutade den 31 maj om att revidera föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg. Föreskrifterna (UHRFS 2018:4) har nu kommit från tryck och ska tillämpas första gången till utbildningar som börjar efter den 31 maj 2019.

Syftet med förändringarna är att ge samma likvärdiga förutsättningar för alla sökande, oavsett varifrån man har sin gymnasieexamen. De bygger bland annat på statistik för 2016 och 2017 från Skolverket och antagningssystemet. Erfarenheter från förra årets antagningar för elever från finska gymnasieutbildningar har även vägts in. För sökande med IB-examen innebär förändringen något gynnsammare förutsättningar inför kommande antagningar till högskoleutbildning.

Universitets- och högskolerådet kommer fortsättningsvis löpande se över föreskrifterna för omräkning av utländska gymnasiebetyg.