En bra utbildning. Förbättrade utsikter på arbetsmarknaden. Möjlighet att lära känna ett nytt land och en ny kultur. Det är några skäl till att svenska studenter väljer att studera utomlands genom Erasmusprogrammet, enligt en ny rapport från UHR.

I rapporten "Från Sverige med Erasmus+" har Uppsala universitet på uppdrag av UHR undersökt svenska Erasmusstudenters drivkrafter och erfarenheter av utbytesstudier.
Studien visar att en stor andel av studenterna är nöjda med sitt utbyte – totalt 93 procent. Mest nöjda är de studenter som haft akademiska motiv och läst utomlands för att få en bra utbildning, eller som velat förbättra sina chanser på arbetsmarknaden.

Utbildningen i fokus för handels- och konststudenter

Studenter som deltar i Erasmus+ för utbildningens innehåll är överrepresenterade på vissa utbildningar. Framför allt läser de vid handelshögskolor och konst- och designutbildningar, och i viss mån på statsvetenskapliga och tekniska utbildningar.

De här studenterna väljer i hög grad utbytesuniversitet utifrån dess rykte och utbildningsutbud. De studerar ofta i de nordiska länderna eller – när det gäller handelsstudenterna och statsvetarna – vid ansedda lärosäten i Frankrike.

Kulturella skäl viktiga för många

Många Erasmusstudenter har framför allt kulturella motiv till utbytesstudierna. Det kan handla om att lära känna ett nytt land, en ny kultur och ett nytt språk. Studenter som gör utbyten i Spanien, Frankrike och i viss mån Tyskland och Storbritannien gör det i hög utsträckning av de skälen.

Fakta: Från Sverige med Erasmus+

EU-programmet Erasmus+ ger studenter möjlighet att studera och praktisera i andra länder, framför allt inom Europa. Rapporten baseras på data från en obligatorisk enkät till samtliga svenska studenter som deltog i Erasmus+ åren 2014 och 2015. Totalt ingår svar från 6 000 studenter.

Undersökningen har genomförts av forskarna André Bryntesson, Mikael Börjesson och Ashley Haru vid Forum för studier av den högre utbildningens internationalisering (SIHE) vid Uppsala universitet, på uppdrag av UHR.