Nu kan du som studerat i Syrien, Irak, Storbritannien, Tyskland eller Polen se vad din utbildning motsvarar i Sverige direkt på UHR:s webbplats. Det ger en snabb vägledning för dig som vill arbeta i Sverige.

Sedan tidigare kan alla som studerat i utlandet ansöka om att få en individuell bedömning av vad utbildningen motsvarar i Sverige hos UHR. Nu kompletteras den möjligheten med en webbaserad lösning – Jämförelseguiden.

Ger snabbt ett generellt svar

I Jämförelseguiden får du ett generellt svar på vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Den tar inte hänsyn till personliga skillnader i utbildningar som till exempel variationer i kurser. Än så länge är det möjligt att söka på utbildningar från fem länder, i en senare version av tjänsten kommer fler länder att inkluderas.

− Tanken är att erbjuda vägledning till de som vill arbeta i Sverige om vad en utländsk utbildning kan motsvara, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR. Tjänsten är ett komplement till vår individuella bedömning, som används av cirka 23 000 personer varje år.

För att du ska kunna jämföra din utbildning behöver den vara avslutad samt jämförbar med en svensk gymnasie-, eftergymnasial yrkes- eller högskoleutbildning. Den ska också vara utfärdad av en godkänd utbildningsanordnare.

− Vår förhoppning är att det generella svaret kan användas av den som söker jobb i Sverige eller av den som vill anställa en person med utländsk utbildning, säger Lars Petersson.

Till nytta för arbetsgivare och studenter

Jämförelsen från guiden kan till exempel användas vid jobbansökningar för att ge arbetsgivare en fingervisning om vad den arbetssökandes utbildning innebär. Det är också ett alternativ för studenter som vill se vad en utbildning utomlands kan motsvara här.