Du som studerat i Syrien, Irak, Storbritannien, Tyskland eller Polen kan nu se vad din utbildning motsvarar i Sverige direkt på UHR:s webbplats. Det kan hjälpa dig som ska söka arbete i Sverige.

Sedan tidigare kan alla som studerat i utlandet ansöka om att få en individuell bedömning av vad utbildningen motsvarar i Sverige hos UHR. Sedan i juni går det dessutom att, för vissa länder, göra en generell jämförelse via Jämförelseguiden på UHR:s webbplats.

− Tanken är att erbjuda vägledning till de som vill arbeta i Sverige om vad en utländsk utbildning kan motsvara, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR. Tjänsten är ett komplement till vår individuella bedömning, som används av cirka 23 000 personer varje år.

Ger snabbt ett generellt svar

Jämförelseguiden ger ett generellt svar på vad din utländska utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet. Svaret kan du välja att få som en pdf, som du exempelvis kan visa för arbetsgivare. Hänsyn tas inte till personliga skillnader i utbildningar som till exempel variationer i kurser.

− Vår förhoppning är att det generella svaret kan användas av den som söker jobb i Sverige eller av den som vill anställa en person med utländsk utbildning, säger Lars Petersson.

För att du ska kunna jämföra din utbildning behöver den vara avslutad samt jämförbar med en svensk gymnasie-, eftergymnasial yrkes- eller högskoleutbildning. Den ska också vara utfärdad av en godkänd utbildningsanordnare. Än så länge går det att söka på utbildningar från fem länder, i en senare version av tjänsten kommer fler länder att inkluderas.

Förutom att Jämförelseguiden kan vara till nytta för dig som studerat utomlands och arbetsgivare, är den även en hjälp för studenter som vill se vad en utbildning utomlands kan motsvara i Sverige.

Uppdatering 26 april 2019: Jämförelseguiden är nu ersatt med en mer omfattande bedömningstjänst