För ett år sedan fattade regeringen beslut om att 15 tjänster på UHR ska omlokaliseras till Visby. Nu är alla medarbetare på plats.

– Det känns roligt att kunna välkomna nya och kompetenta medarbetare till UHR i Visby. Arbetet med omlokaliseringen har gått över förväntan och jag är mycket nöjd med att hela den nya enheten nu är samlad, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

På den nya Visbyenheten, med 13 medarbetare, kommer resultat och effekter av internationella samarbeten inom utbildningssektorn att följas upp. Bland uppdragen finns också uppgiften att informera om möjligheter till arbete inom EU:s institutioner och ansvara för en satsning som ska utveckla skolors EU-undervisning. Dessutom kommer nya medarbetare att arbeta med bland annat administration, kommunikation och IT.

Den nya enheten leds av enhetschef Sanna Palomaa, som själv tillträdde sin nya anställning i början av maj.

Bild på Sanna Palomaa framför UHR:S nya kontor i Visby

– Jag ser mycket fram emot att få vara med och bygga upp en ny enhet på Gotland. Vårt huvudfokus kommer att vara att bidra med kvalitetshöjande kunskap oavsett vilket uppdrag vi arbetar med, säger Sanna Palomaa.

UHR har sedan tidigare en enhet i Visby, där bidrag för internationella utbyten och samarbeten inom hela utbildningsområdet handläggs. Den enheten har fått två nya medarbetare som en del i omlokaliseringen. Från och med idag har UHR därmed 31 medarbetare på Gotland, vilket är en dubblering av personalstyrkan.

 

Bilden ovan: Sanna Palomaa, enhetchef vid UHR i Visby.