Tack vare ökad digitalisering finns idag många möjligheter att motverka fusk med utbildningsdokument. Digitala utbildningsdokument, webbaserade betygsdatabaser och andra digitala tjänster gör att UHR kan kontrollera att utbildningsdokument är äkta.

– Vi har aldrig haft så många verktyg som nu för att kontrollera äktheten på betyg och andra utbildningsdokument, säger Erik Johansson, utredare på UHR.

UHR bedömer gymnasieutbildningar, akademiska och yrkesinriktade utbildningar från andra länder, för att underlätta för den som vill studera vidare eller arbeta i Sverige. UHR avgör vad en utbildning från ett annat land motsvarar i Sverige. I handläggningen ingår att kontrollera den sökandes identitet, att utbildningsdokumenten är äkta och att de är utfärdade av en i landet erkänd utbildningsanordnare.

Tidigare har UHR:s äkthetskontroller gjorts manuellt och byggt på utredarens kunskaper om ett visst lands utbildningsdokument. Men en rad länder tillhandahåller idag webbaserade tjänster för att skicka och kontrollera äktheten på examensbevis och andra dokument.

– Vi har verktyg idag som vi inte hade för tio år sedan och som är helt fantastiska, säger Erik Johansson. Det handlar om att röra sig bort från papper så mycket som möjligt. Papper går lättare att förfalska.

Databas för att bekräfta äkthet

Ett exempel är Ukraina, där UHR idag till nästan 100 procent verifierar äktheten på akademiska utbildningsdokument digitalt. Landet erbjuder en databas där samtliga lärosäten och utfärdade examensbevis finns samlade. Det går att bekräfta ett dokuments äkthet genom att utredaren matar in den sökandes personuppgifter. Motsvarande tjänster finns i bland annat Bulgarien, Kina, Mexiko, Nya Zeeland, Ryssland och Syrien.

Säker överföring av dokument

Flera länder – till exempel Norge och Storbritannien – har tjänster som ger möjlighet att skicka studentdata som krypterade PDF-filer direkt till avsedd mottagare. Idag utfärdar universitet i bland annat Australien och USA dessutom helt digitala examensbevis, som även de kan skickas krypterade.

– En stor fördel med de här tjänsterna är att utredaren inte behöver ha förkunskaper om landets utbildningsdokument för att kunna använda dem. De gör också handläggningen snabbare, säkrare och mer miljövänlig. Däremot måste man förstås vara säker på att tjänsten eller avsändaren till dokumenten är pålitlig, säger Erik Johansson.

Digitalisering ska underlätta utbyten

UHR har, som en av ett sjuttiotal organisationer i världen, skrivit under Groningendeklarationen, som syftar till att eliminera papper i utbytet av studentdata. Målet är att underlätta den internationella mobiliteten bland studenter.
Liknande intentioner finns i EU-projektet Emrex, som UHR tillsammans med myndigheter och lärosäten i sex länder deltog i 2015-2017.

– Emrex främsta syfte är att underlätta studentutbyten, men mycket som har gjorts kommer även att vara värdefullt för oss som arbetar med att bedöma utbildningar från andra länder, säger Erik Johansson.