Lansering av en ny nationell bedömarbank, utformandet av en bedömarutbildning och förbättrat IT-stöd. Tre åtgärder som gett större likvärdighet, transparens och kvalitet i validering av yrkeskunskaper vid antagning till yrkeslärarutbildning. Det visar en delrapport från UHR.

– Sammanfattningsvis kan jag konstatera att samverkan och samsynen mellan de lärosäten som erbjuder yrkeslärarutbildningen ökat, vilket är glädjande, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Det är i en delredovisning av UHR:s regeringsuppdrag att samordna arbetet med validering av yrkeskunskaper som myndigheten kan visa på en positiv utveckling. Likvärdigheten och transparensen i och med validering av yrkeskunskaper har ökat avsevärt. Bland annat genom lansering av den nationella bedömarbanken, utformandet av en bedömarutbildning och att IT-stödet Valda utvecklats och fungerar som ett nationellt arkiv för samtliga utförda yrkesvalideringar. Valdas ärendearkiv medför att samtliga steg i valideringsprocessen (ansökan, bedömarunderlag, bedömarutlåtande och beslut) i efterhand kan kvalitetsgranskas av UHR, lärosätena och bedömarkollegor.

I delredovisningen presenterar UHR sitt genomförda och pågående arbete till och med våren 2018.  Det inkluderar också fördelningen av sökande, antagna och nybörjare till yrkeslärarutbildningen, uppdelat på ämnen.

Om uppdraget

Sedan den 1 januari 2017 har UHR det fortlöpande regeringsuppdraget att på nationell nivå samordna arbetet med validering av yrkeskunskaper (U2016/03725/UH).

Uppdraget innebär att UHR ska samordna lärosätenas arbete med att validera yrkeskunskaper för sökande till en yrkeslärarutbildning så att valideringsprocessen blir likvärdig, transparent och av hög kvalitet. UHR ansvarar dessutom för att rekrytera de bedömare som lärosätena ska använda i valideringsprocessen.

Läs hela delredovisningen av regeringsuppdraget om samordnad validering av yrkeskunskaper