Har du en universitetsexamen och vill söka praktik inom EU:s institutioner? Inför ansökan till praktik med start hösten 2019, erbjuder UHR skrivarstugor på nio universitet över hela landet, med start i Stockholm den 14 januari. Skrivarstugorna avslutas i Luleå den 29 januari.

UHR genomför skrivarstugorna i samarbete med de studentambassadörer, så kallade EU Careers Ambassadors, som finns på de universitet där aktiviteterna genomförs.

Skrivarstugorna riktar sig till den som har lägst kandidatexamen och är intresserad av EU-praktik. Praktiken är betald och har fasta praktikperioder. Betald praktik betyder att praktikanten får ett stipendium som täcker kostnader för mat och boende under praktikperioden.

Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska, franska eller tyska, samt goda kunskaper i ett andra EU-språk, förslagsvis svenska. En praktik i EU:s institutioner ger goda kunskaper om EU och är en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handläggning.

Under skrivarstugorna får deltagarna mer information om vilka möjligheter till praktik inom EU och hur ansökningsprocessen går till. UHR:s experter stöttar deltagarna i att skriva en egen ansökan.

För mer information, kontakta Maria Larsson, EU-samordnare, UHR, e-post: concours@uhr.se.