Nu kan universitet och högskolor söka bidrag för planeringsresor genom Linnaeus-Palme. Resorna ger möjlighet att förbereda samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

– Efter flera år med minskad programbudget har vi glädjen att meddela att det finns mer bidrag för planeringsresor att ansöka om i höst. Så vi hoppas få in fler ansökningar än förra året, säger Catrine Åkerblom, programhandläggare på UHR.

Programmet Linnaeus-Palme partnerskap ger universitet och högskolor möjlighet att genomföra samarbeten med lärosäten i låg- och medelinkomstländer. Inom projekten kan lärare och studenter undervisa och studera i partnerländerna.

Bidrag för planeringsresor

Nu går det att ansöka om bidrag för planeringsresor. Resorna ger institutioner i olika länder möjlighet att träffas och diskutera formerna för ett kommande projekt inom Linnaeus-Palme.

Ett samarbete sker mellan två länder och institutioner, som har samma ämne i fokus för sin utbildning. Det är även möjligt att genomföra ett tvärvetenskapligt samarbete.

– En ansökan om bidrag för planeringsresor är inte så omfattande, utan är tänkt att vara ett enkelt sätt att skapa förutsättningar för framtida utbytesprojekt, säger Catrine Åkerblom.

Sista ansökningsdag till Linnaeus-Palme planering är den 12 november.