Nu startar UHR höstens seminarieturné om praktik och arbete inom EU:s institutioner. Först ut är Södertörns högskola den 8 oktober.

UHR arrangerar regelbundet seminarier för att informera om vilka möjligheter som finns för att arbeta inom EU:s institutioner och berätta varför EU är viktigt. Under läsåret 2018/2019 har myndigheten stöd av så kallade EU-Careers Ambassadors på nio universitet runt om i Sverige. Ambassadörerna, som har utbildats i EU-rekrytering av EPSO (European Personnel Selection Office) i Bryssel, fungerar som en viktig kontaktyta mellan UHR och lärosätena.

Under seminarierna deltar varje lokal EU-Careers Ambassadors tillsammans med en person som jobbar inom EU och som kan berätta om sina egna, personliga erfarenheter och hur en EU-karriär kan se ut.

Seminarierna ger svar på frågor som:

  • Varför behöver fler svenskar rekryteras till EU:s institutioner?
  • Varför ska du söka dig till EU?
  • Vilka kompetenser efterfrågas inom EU?
  • Hur går rekryteringen till?
  • Hur kan man lyckas med uttagningsproven, så kallade concours?

I regleringsbrevet för UHR står att myndigheten ska informera om rekrytering och tjänstgöring inom EU:s institutioner. I uppdraget ingår att genomföra särskilda informationsinsatser för att öka kunskapen om vilka möjligheter till både praktik och arbete som finns inom EU:s institutioner, byråer och organ samt att informera om rekryteringsprocesserna för praktik och arbete.

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till seminarieturnén.