Du som arbetar med bedömning av utländsk högre utbildning har nu en omfattande guide att luta dig mot. Nu lanseras en svensk översättning av EAR-HEI, European Area of Recognition Manual for Higher Education Institutions.

EAR-HEI syftar till att hjälpa bedömningshandläggare att göra rättvisa och flexibla bedömningar av framför allt högskoleutbildningar. Bakom manualen står nätverken NARIC (National Academic Recognition Information Centre) inom EU samt ENIC (European Network of Information Centres) inom UNESCO. Manualen har tidigare bara funnits på engelska – nu har UHR översatt den senaste utgåvan från 2016. UHR är Sveriges ENIC-NARIC-kontor.

– Äntligen har vi möjlighet att lansera en översättning av EAR-HEI, säger Malin Jönsson, utredare på bedömningsavdelningen på UHR. Manualen är ett stöd för alla inom högskolan som arbetar med att erkänna tidigare lärande.

Underlättar för handläggare

Loke Brinkstam är antagningshandläggare på Umeå universitet och arbetar inom den virtuella organisationen, VO. Inom VO samarbetar UHR och lärosäten med handläggning av gymnasiala och akademiska utländska meriter. Loke arbetar framför allt med internationell bedömning och är positiv till att EAR-HEI nu finns på svenska.

– Jag använder den som referens och slår i. Mest värdefull är den när vi inte har all utbildningsdokumentation från en sökande. Manualen är ett stöd, även om vi alltid gör en egen bedömning. Vi använder engelska som arbetsspråk, men det är ändå bra att ha den på svenska.

För rättvisa och flexibla bedömningar

Tanken är att verktygen för att bedöma tidigare lärande ska vara desamma oavsett vilken kompetens man bedömer. Därför finns en rad exempel och många källor till mer information i manualen. EAR-HEI kan även användas för att bedöma reell kompetens, det vill säga en persons samlade kompetens oavsett om hen har formella bevis för den eller inte.

­– Manualen utgår från grundtanken i Lissabonkonventionen – att erkännande ska göras generöst och transparent – och visar hur principerna kan omsättas i praktiken. Använd den som en uppslagsbok, en introduktion till arbete med erkännande eller som ett utbildningsverktyg, säger Malin Jönsson.

Ladda ner EAR-HEI-manualen här (pdf)

Om Lissabonkonventionen

De länder som har anslutit sig till Lissabonkonventionen ska erkänna varandras utbildningar för tillträde till utbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier. Idag är 54 länder anslutna, varav Kanada är det senaste.