Inför höstterminen 2018 har UHR tillsammans med flera högskolor och universitet skapat en ny antagningsomgång för yrkesverksamma personer som vill vidareutbilda sig. Den nya antagningsomgången innebär tidigare antagningsbesked än vanligt. Anmälan stänger 15 mars.

Sara Svensson, produktionssamordnare på UHR, har tillsammans med Krister Bergman, även han samordnare, jobbat med att ta fram den nya antagningsomgången. Vi bad Sara att berätta mer om projektet.

Antagningsomgången är till för yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig. Vilka utbildningar ingår?

– 90 procent är specialistsjuksköterskeutbildningar. De som söker är oftast sjuksköterskor som har jobbat i några år men som vill vidareutbilda sig. Det ingår också barnmorskeutbildning, psykoterapeututbildning och några masterutbildningar.

På vilket sätt kommer den här nya antagningsomgången att underlätta för sökande?

– Antagningsbeskedet kommer mycket tidigare. Eftersom majoriteten av de sökande är yrkesverksamma behövs utrymme för att till exempel söka tjänstledighet eller säga upp sig från jobbet. Det blir problematiskt om antagningsbeskedet kommer i juli och utbildningen börjar i september. I den här nya antagningsomgången kommer de sökande att få sina antagningsbesked redan i april.

Det är hela 20 lärosäten som deltar i den nya antagningsomgången. Finns det en chans att det kan fyllas på med ännu fler?

– Jag tror att ännu fler lärosäten kan komma att delta om man ser att det här faller väl ut. Det finns ju en chans att de lärosäten som erbjuder tidigare antagningsbesked kommer att locka fler sökande.