”Fusk på högskoleprovet är oacceptabelt. Det är positivt att flera myndigheter nu gör gemensam sak för att komma åt det organiserade fusket.” Det säger UHR:s generaldirektör Karin Röding, med anledning polistillslagen vid lördagens högskoleprov.

Under högskoleprovet den 14 april 2018 genomförde Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten ett större tillslag på flera platser i Sverige. Tillslaget är kopplat till omfattande organiserat fusk vid högskoleprovet. UHR har samverkat med Ekobrottsmyndigheten och Polismyndigheten i ärendet.

– UHR ser tillslaget som mycket viktigt i arbetet med att komma åt det organiserade fusk som pågått i samband med högskoleprovet. Fusket är mycket allvarligt ur ett samhällsperspektiv eftersom det påverkar antagningen till högskolan. Personer ska inte kunna köpa sig en plats till attraktiva högskoleutbildningar, säger Karin Röding.

UHR, som ansvarar för högskoleprovet, arbetar ständigt med att utveckla provet och motverka fusk. Tack vare regeringens skärpning av högskoleförordningen 2016 – som UHR drivit på för – kan UHR polisanmäla alla former av fusk.

Provdeltagarna skriver numera under på heder och samvete att de inte har använt några otillåtna hjälpmedel under provet. Om de bryter mot detta gör de sig skyldiga till osann försäkran, ett brott som ger dagsböter eller upp till sex månaders fängelse vid fällande dom. De stängs även av från deltagande i provet under två år (fyra provtillfällen).

– UHR polisanmäler sedan 2016 allt fusk. Myndigheten arbetar ständigt för att utveckla högskoleprovet och ta fram nya åtgärder för att stoppa användningen av otillåtna hjälpmedel, säger Karin Röding.

UHR genomför bland annat statistiska analyser av provsvaren, agerar mot marknadsföring av fusk och informerar om de konsekvenser som drabbar dem som fuskar.

Sedan Ekobrottsmyndighetens och Polismyndighetens tillslag i lördags sitter tre personer häktade. Ett flertal personer är frihetsberövande. I samband med tillslaget var ett 70-tal provskrivare uppkopplade för att fuska under provet.

De häktade personerna är bland annat misstänkta för skattebrott, bokföringsbrott och medhjälp till osann försäkran. Åtal kommer att väckas den 30 april.

Läs mer om tillslaget den 14 april via Ekobrottsmyndighetens webbplats