UHR fick i slutet av oktober ta del av uppgifter i Ekobrottsmyndighetens förundersökning om misstänkta fuskare på högskoleprovet. Efter analys av de aktuella provsvaren har UHR nu beslutat att återta resultaten för tolv personer som skrev högskoleprovet hösten 2016.

– UHR bedömer uppgifterna från Ekobrottsmyndigheten som mycket trovärdiga, säger generaldirektör Karin Röding.

Sedan Ekobrottsmyndighetens förundersökning blev offentlig den 26 oktober har UHR noga granskat provmaterialet från de personer som misstänktes ha anlitat HP-hjälpen vid högskoleprovet hösten 2016. UHR har även kontaktat de berörda provdeltagarna och gett dem tillfälle att yttra sig – rättssäkerheten är viktig.

– Vår sammantagna bedömning är att dessa provdeltagare har vilselett vid högskoleprovet, säger Karin Röding. UHR kan därför inte godkänna provresultaten.

UHR har kontaktat sju universitet och högskolor som sedan 2017 har antagit dessa provdeltagare till högskoleutbildning: Kungliga Tekniska högskolan, Lunds universitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Om provdeltagarna fortfarande går kvar på sina utbildningar kan respektive lärosäte ta tillbaka beslutet om antagning. Dvs. provdeltagaren blir av med sin utbildningsplats.

Eftersom det har gått mer än två år sedan dessa tolv personer skrev högskoleprovet så har preskriptionstiden gått ut. UHR kan därför enbart återta deras resultat på högskoleprovet, inte ta beslut om att stänga av dem från att skriva provet på nytt de kommande två åren.

Det finns ytterligare personer i Ekobrottsmyndighetens förundersökning misstänkta för att ha vilselett vid högskoleprovet. UHR fortsätter att granska materialet och planerar att ta beslut om åtgärder i januari.

Den 10 januari* ska Norrköpings tingsrätt meddela domarna för de 23 provdeltagare som åtalats för osann försäkran vid högskoleprovet våren 2018. UHR avvaktar dessa domar innan myndigheten tar beslut om att återta resultat på högskoleprovet och två års avstängning från kommande provtillfällen.

*) Norrköpings tingsrätt meddelade 2018-12-20 att den kommer att meddela dom i målet den 17 januari 2019.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se