College of Europe erbjuder ettåriga påbyggnadsutbildningar med fokus på Europafrågor. Sedan den första januari ansvarar UHR för stipendier för studier där.

Vid College of Europe, som finns i Brygge i Belgien och Natolin i Polen, anordnas varje läsår ettåriga påbyggnadsutbildningar med inriktning på europeiska förhållanden. Det finns även möjlighet att få stipendium för studierna.

Den första januari tog UHR över ansvaret för att informera om och administrera stipendiemedlen från Svenska institutet.

Krävs akademisk examen

Stipendierna kan sökas av dig som har en akademisk examen inom juridik, ekonomi, statsvetenskap, administration eller internationella relationer, men som inte påbörjat forskarutbildning. Du söker både stipendium och studieplats på College of Europes webbplats. Det går också att enbart söka studieplats.

Bidrag till kost och logi

Stipendiebeloppet uppgår till max 100 000 kronor per person och läsår och är ett bidrag till kost och logi. Den studerande får själv stå för övriga kostnader, såsom kursavgift och resor.

Nästa sista ansökningsdatum för stipendium kommer att vara i januari 2019. Ansökan gäller då studier på College of Europe läsåret 2019-2020.