Den som trots att det är straffbart använder otillåtna hjälpmedel vid högskoleprovet vid högskoleprovet får vara beredd på att ta konsekvenserna.

– Den 2 februari fällde Svea hovrätt en av de 50 provdeltagare som UHR polisanmälde hösten 2016, säger avdelningschef Tuula Kuosmanen på Universitets- och högskolerådet. Utifrån den fällande hovrättsdomen har UHR nu begärt att polisen återupptar nio förundersökningar som de lade ned 2017.

Hovrättens fällande är en tydlig signal om att rättsväsendet ser allvarligt på fusk på högskoleprovet.

Högskoleprovet hösten 2016 – detta har hänt:

  • I november 2016 polisanmälde UHR 50 provdeltagare för fusk vid högskoleprovet. (Brottsrubricering: osann försäkran, möjlig straffpåföljd: dagsböter eller upp till sex månaders fängelse.)
  • Våren 2017 friade Södertörns tingsrätt en åtalad provdeltagare. Åklagaren överklagade domen till Svea hovrätt.
  • Den 2 februari fällde Svea hovrätt provdeltagaren för osann försäkran och dömde honom till 50 dagsböter (mål nr B 4502-17).
  • UHR har begärt att polisen återupptar förundersökningarna i nio nedlagda polisanmälningar med stöd av hovrättens dom.
  • Åtal är sedan tidigare väckt mot ytterligare två provdeltagare – rättegång på gång i Vänersborgs tingsrätt.