Den 8–9 februari äger arbetsmarknadsmässan Bazaren rum på Kulturhuset i Stockholm. Nytt för i år är att det parallellt med mässan arrangeras seminarier för personer som arbetar med migration, integration och kompetensförsörjning.

Vi finns på plats för att informera om bedömning av utländsk utbildning inför att söka arbete i Sverige. 
Läs mer på Bazarens webbplats om vilka övriga utställare som finns på plats.

Dessutom samordnar vi ett seminariepass om validering som vänder sig till arbetsgivare, tjänstepersoner, politiker och organisationer som arbetar med migration, integration och kompetensförsörjning. Passet äger rum på förmiddagen den 8 februari och där ingår representanter från bland annat UHR, Arbetsförmedlingen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Det är Länsstyrelsen i Stockholm som arrangerar Bazaren.

Program och anmälan till seminariepass finns på länsstyrelsens webbplats.