Den 27-30 september kan du träffa UHR på Bokmässan i Göteborg. Besök vår monter C00:16 och hör om möjligheter till internationellt utbyte för personal, elever och studerande inom skola, yrkes- och vuxenutbildning.

Skola, utbildning och bildningsfrågor är en viktig del av Bokmässan i Göteborg. Varje år deltar ett stort antal utställare med koppling till skola och utbildning och flertalet besökare under mässans inledande dagar är lärare. Vid årets mässa kommer utbildningsfrågor att få en ännu mer framträdande plats än tidigare.

UHR:s medverkan fokuserar på de program för internationellt samarbete och utbyte som myndigheten ansvarar för och som vänder sig till skolor, yrkes- och vuxenutbildningar.

I montern får mässbesökarna chans att veta mer om möjligheter till finansiering och stöd för internationella utbyten och projekt genom program som Nordplus, Atlas, Erasmus+ och Ettårsprogrammen. Medarbetare från verksamheten Den globala skolan finns på plats för att tipsa om fortbildningstillfällen och pedagogiskt material inom lärande för hållbar utveckling.

Dessutom berättar vi om de digitala verktygen för samarbeten med kollegor i Europa – eTwinning och EPALE – och det digitala CV-verktyget Europass, som underlättar rörlighet på den europeiska arbetsmarknaden.

– Bokmässan är en bra arena för att träffa en viktig del av vår målgrupp, säger Maria Linna Angestav, avdelningschef vid UHR. Att UHR erbjuder möjligheter till kompetens- och verksamhetsutveckling genom internationella utbyten för hela utbildningsområdet måste bli mer känt för lärare i alla kategorier.

Inom ramen för Bokmässan 2018 lanseras ett nytt skolområde där ett stort antal utställare inom utbildningsområdet samlas, och en ny lärarscen. I seminarieprogrammet presenteras också ett särskilt spår för skolan – Skolspåret – med aktuella författare, debattämnen och diskussionsfrågor inom skola och utbildning.

Möt UHR i monter C00:16!