Hur får vi fler att välja högskolestudier? Den frågan är i fokus när Universitets- och högskolerådet (UHR), Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) för första gången gemensamt deltar vid Järvaveckan den 9-13 juni.

– Utbildning öppnar dörrar till arbetsmarknaden och ger människor större möjligheter att forma sina liv. Sverige har också ett stort behov av kvalificerad arbetskraft inom många områden. Vi behöver bredda rekryteringen till högre utbildning för att bättre ta tillvara på den dolda kompetensresurs som finns i dagens samhälle, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

Under rubriken "Hur förvaltar utbildningssektorn det dolda kompetenskapitalet?" lyfter UHR, UKÄ och MYH frågan om tillgången till högre studier vid ett gemensamt seminarium. Generaldirektörerna Karin Röding (UHR), Thomas Persson (MYH) och Anders Söderholm (UKÄ) diskuterar hur underrepresenterade grupper i större utsträckning kan lockas att läsa på högskolan och hur utbildning kan matchas med arbetsmarknadens behov.

Seminariet äger rum tisdagen den 12 juni kl. 17.00-18.00. Plats: Seminariescen 2, mässområdet på Spånga IP.

Utbildningsbedömning och antagning till högskolan

Under veckan finns UHR och MYH också på plats i ett gemensamt mässtält och berättar och svarar på frågor om våra verksamheter och tjänster. Till exempel hur besökarna kan få sin utländska utbildning bedömd för arbete eller fortsatta studier i Sverige, vad som gäller för den som vill söka högskolestudier och vilka möjligheter till internationella utbyten som finns.

Studier och praktik i Europa

UHR medverkar dessutom i ett mässtält tillsammans med bland annat EU-kommissionen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Här svarar vi på frågor om möjligheter till studier, praktik och utbyten i Europa via Erasmus+. Erasmus+ är EU-programmet som varje år ger tusentals studenter, elever, lärare och ungdomar i Sverige möjlighet att upptäcka Europa.

Syftet med Järvaveckan är att skapa möten i förorten och minska avståndet mellan politiker, myndigheter, organisationer och de som bor i området. Under veckan finns alla partier representerade och partiledarna håller tal.

Välkommen att besöka oss!