Sedan den 1 september har UHR ytterligare 15 anställda placerade på sitt Visbykontor. Därmed har verksamhet omlokaliserats enligt det uppdrag myndigheten fick från regeringen.

Regeringen beslutade den 31 augusti 2017 att UHR skulle omlokalisera 15 årsarbetskrafter från Stockholm till Visby. Myndigheten har sedan tidigare 16 medarbetare på Gotland. Lokaliseringen av de nya tjänsterna skulle vara genomförd senast den 1 september i år.

– UHR har genomfört omlokaliseringen enligt regeringens tidsplan. Arbetet har gått bra och jag vill passa på att tacka alla berörda och särskilt avdelningschef Tuula Kuosmanen, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR, med anledning av att uppdraget nu slutredovisats till regeringen.

Omlokaliseringen har inte medfört några uppsägningar på UHR. Två anställda som berörts har valt att söka annan anställning och övriga har fått andra arbetsuppgifter vid myndighetens Stockholmskontor.

Konsekvenser av omlokaliseringen är bland annat ökade arbetsinsatser för UHR:s administrativa stödfunktioner. Resekostnaderna för vissa verksamheter beräknas också öka som en följd av att verksamheterna nu finns på Gotland.

Totalt uppskattas kostnaderna för omlokaliseringen till 12 597 000 kronor åren 2017 till 2020.