I dagarna tar omkring 80 000 personer studenten i Sverige. Samtidigt får drygt 8 000 personer med utländsk gymnasieutbildning varje år möjlighet att komma vidare till studier eller arbete tack vare ett utlåtande från UHR.


UHR bedömer både utländska gymnasieutbildningar, som ger behörighet till högskolestudier, och gymnasiala yrkesutbildningar, där syftet främst är att söka arbete.

– Ett utlåtande över en utländsk gymnasieutbildning visar om utbildningen ger behörighet till högskolestudier och i vilka ämnen man får särskild behörighet, säger Lars Petersson, avdelningschef vid UHR. Utlåtandet är bra att ha för den som vill arbeta i Sverige eller har tänkt söka till högskolan och går snabbt att få. I maj låg vår handläggningstid för gymnasieutbildning på i snitt 42 dagar.

Bedömning i samband med anmälan

Om utbildningen ger behörighet till högskolestudier får den som söker även information om sitt betygsmedelvärde. Medelvärdet används sedan i antagningen till högskolan. Det är dock inte nödvändigt att ha en bedömning från UHR för att kunna söka en högskoleutbildning. Det går att söka direkt och då görs bedömningen av den utländska utbildningen i samband med anmälan.

UHR lanserade nyligen en digital bedömningstjänst. Där kan den som har en utländsk gymnasieutbildning se vad utbildningen motsvarar i Sverige och om den ger behörighet till högskolestudier. Från tjänsten kan man dessutom ladda ner en pdf som tillsammans med utbildningsdokument fungerar som underlag när man söker jobb.

– De som inte behöver ett betygsmedelvärde eller se vilka ämnen som de eventuellt behöver komplettera med, ska definitivt använda sig av bedömningstjänsten, säger Lars Petersson.

Förutom utländska gymnasieutbildningar bedömer UHR även högskole- och eftergymnasiala yrkesutbildningar.