Fredag den 15 mars öppnar anmälan till kurser och program som startar höstterminen 2019 vid landets universitet och högskolor. Sökande har fram till den 15 april att göra sin anmälan på Antagning.se.

På Antagning.se finns alla viktiga datum och annan viktig information samlad.  Det är även där anmälan görs.