Nu är ansökan till utbytesprogrammet NEPT (National Experts in Professional Training) öppen till den 25 september, för utbyten med start den 1 eller 16 mars 2020.


NEPT är en möjlighet för tjänstepersoner i offentlig förvaltning med akademisk examen eller kvalificerade handläggande arbetsuppgifter, att under tre till fem månader arbeta med myndighetsfrågor i EU-kommissionen.

Den sökande ska ha goda kunskaper i engelska. Kunskaper i ytterligare ett EU-språk är meriterande.

Tjänstgöringen är en utbildningspraktik som ger:

  • erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder och politik
  • erfarenhet och praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar i en mångkulturell och flerspråkig miljö
  • möjlighet att praktiskt tillämpa de kunskaper som har förvärvats under tidigare studier
  • ett stort nätverk med nya kontakter.

Tio personer per år

Sverige har möjlighet att skicka tio personer per år till programmet.

Praktikperioden börjar antingen den 1 eller 16 mars (sista ansökningsdag på hösten) alternativt den 1 eller 16 oktober (sista ansökningsdag på våren) varje år.

Arbetsgivaren står för samtliga kostnader under praktiken, som lön, boende och övriga omkostnader. 

Ansökan är bindande i och med att arbetsgivaren godkänner och skickar in ansökan.

Kontakt

För mer information kontakta:

  • Elisabeth Lundvall, Universitets- och högskolerådet (UHR), tjut@uhr.se
  • Victoria Frelén, Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel, victoria.frelen@gov.se