När anmälan stängde den 15 mars hade 36 307 personer sökt till årets sommarkurser (ST) vid högskolorna – en minskning med 3,7 procent eller 1 413 personer. Men totalt nio universitet och högskolor får fler sökande sommaren 2019 jämfört med förra året.

Universitets- och högskolerådet (UHR) konstaterar att två högskolor mer än fördubblat antalet sökande jämfört med sommaren 2018: Högskolorna i Dalarna och Halmstad.

Universitet/
högskola

Sökande i första hand
ST 2018

Sökande
i första hand
ST 2019

Förändring i antal
ST 2018-
ST 2019

Förändring i procent
ST 2018-
ST 2019

Högskolan Dalarna

79

391

312

395 %

Högskolan i Halmstad

103

250

147

143 %

Sveriges Lantbruksuniversitet

581

877

296

51 %

Karlstads universitet

591

825

234

40 %

Högskolan Kristianstad

1 911

2 495

584

31 %

Göteborgs universitet

1 960

2 359

399

20 %

Södertörns högskola

21

25

4

19 %

Luleå tekniska universitet

78

87

9

12 %

Blekinge tekniska högskola

104

110

6

6 %

(Karolinska institutet har fått 17 sökande i första hand till ST 2019, men erbjöd inga sommarkurser ST 2018.)

Ökat utbud av utbildningar

Totalt ökar antalet erbjudna sommarkurser med 34 utbildningar jämfört med förra året (8,4 procent).

Antagnings-omgång

Antal kurser

Antal program

Antal utbildningar

ST 2018

403

1

404

ST 2019

429

9

438

Antagningsbeskeden går ut den 29 april.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se