Nu är andra urvalet i antagningen till vårens högskoleutbildningar klart. Totalt 173 459 personer har antagits till program och kurser på högskolenivå – en ökning med drygt tio procent jämfört med vårterminen 2019.

Även antalet behöriga sökande blir fler och landar på 235 885 personer vårterminen 2020.* Det är en ökning med drygt 11 000 personer jämfört med vårterminen 2019.

Universitet och högskolor som ökar antalet antagna

Universitet/högskola

Antal antagna våren 2020 Antal antagna våren 2019 Ökning i procent
Högskolan i Borås 3021 1828 65,3
Enskilda Högskolan Stockholm 157 106 48,1
Konstfack 34 23 47,8
Högskolan i Skövde 1944 1457 33,4
Linköpings universitet 3820 3009 27
Kungl. Tekniska högskolan 709 563 25,9
Mälardalens högskola 9037 7361 22,8
Mittuniversitetet 6584 5374 22,5
Högskolan Dalarna 9774 8067 21,2
Sveriges Lantbruksuniversitet 4522 3827 18,2
Göteborgs universitet 14462 12246 18,1
Högskolan i Halmstad 3483 3011 15,7
Högskolan i Gävle 8036 7195 11,7
Röda korsets högskola 150 135 11,1
Uppsala universitet 22118 19984 10,7
Newmaninstitutet 218 197 10,7
Luleå tekniska universitet 7045 6375 10,5
Linnéuniversitetet 19246 17418 10,5
Karlstads universitet 10414 9451 10,2
Lunds universitet 12286 11217 9,5
Blekinge tekniska högskola 885 809 9,4
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 132 122 8,2
Stockholms universitet 20009 18524 8
Umeå universitet 20700 19168 8
Örebro universitet 10426 9994 4,3
Malmö universitet 4552 4403 3,4

UHR publicerar antagningsbeskeden för urval två den 19 december på Antagning.se.

Det finns fortfarande möjlighet att efteranmäla sig till många program och kurser. På Antagning.se visas de utbildningsplatser som är öppna för sen anmälan.

Mer om vårterminen 2020

UHR publicerade rapporten ”Antagning till högre utbildning vårterminen 2020. Statistik i samband med första urvalet VT 2020” den 16 december.

Se webbnyhet den 16 december: ”Ökad konkurrens om vårens högskoleplatser”

Du kan även göra egna sökningar i vår sökfunktion för antagningsstatistik.

*Nyheten uppdaterad 2020-01-09: Siffran över antalet behöriga sökande har korrigerats, då den siffra som tidigare angavs i nyheten avser behöriga sökande vid urval 1 VT2020.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se