Unescos generalförsamling har beslutat att anta en global erkännandekonvention. Den ger högskolestudenter större möjligheter att få sina utbildningar erkända i andra länder.

Syftet med konventionen är att stärka möjligheterna att läsa på högskola och universitet i andra länder, främja internationellt samarbete inom högre utbildning, tillhandahålla ett ramverk för kvalitetssäkring och utveckla gemensamma principer för erkännande.

UHR har deltagit i två större expertmöten för att arbeta fram konventionen, ett i december 2018 och ett i mars 2019. Lars Petersson, chef för UHR:s bedömningsavdelning, har lämnat synpunkter på texten och är nu nöjd med att den är antagen.

– Vi ser möjligheter till att fler länder runt om i världen nu kan bygga upp bättre strukturer och informationskontor för erkännande av utländsk utbildning. Det kan på sikt underlätta vårt arbete likväl som svenska studenters möjligheter att få sina kvalifikationer erkända i omvärlden, säger han.

Nu väntar en process där länder ska ta ställning till om de ska ställa sig bakom den, det vill säga ratificera den. UHR arbetar sedan tidigare i enlighet med Lissabonkonventionen för alla världens länder, trots att den handlar om erkännande av kvalifikationer avseende högre utbildning i Europaregionen.