Under Europadagen den 9 maj besökte EU-minister Hans Dahlgren två skolor tillsammans med UHR för att höra hur skolorna arbetar med EU-frågor och hur de ser på utbildningen skolambassadör för EU.


– Det är viktigt att elever tidigt får en känsla för vad EU handlar om. Vi utbildar 60 lärare och skolledare till skolambassadörer för EU varje år och de sprider sina kunskaper på skolor i hela Sverige, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

De skolor som fick besök av EU-minister Hans Dahlgren och UHR var Södra Latins Gymnasium i Stockholm och Grimstaskolan i Upplands Väsby. På Södra Latins Gymnasium deltog cirka 270 elever på samhällsvetenskapsprogrammet under besöket. Elever och lärare arbetade med EU-frågor under hela dagen och hade möjlighet att ställa många frågor till ministern, bland annat om EU:s klimatmål och hur EU kan agera när något medlemsland bryter mot mänskliga rättigheter.

Skolengagemang

På Grimstaskolan i Upplands Väsby träffade ministern och UHR:s generaldirektör cirka 40 elever från skolans årskurs 9. Efter mötet med eleverna samtalade EU-ministern och UHR:s generaldirektör med rektorn och skolans ambassadörer för EU, som berättade om sina erfarenheter av att arbeta med EU-frågor i skolan.

– Skolambassadör för EU är ett viktigt uppdrag. Det är ett bra sätt att engagera skolan och få undervisning som visar vilken stor betydelse EU har i Sverige idag, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Goda erfarenheter

Både Södra Latins Gymnasium och Grimstaskolan har goda erfarenheter av att implementera EU-kunskap i undervisningen och ser utbildningen skolambassadör för EU som ett väl fungerande verktyg i arbetet.

UHR genomför utbildningen skolambassadör för EU tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och Regeringskansliet.

Förutom skolbesöken, deltog UHR också i de aktiviteter som genomfördes på Centralen i Stockholm för att uppmärksamma Europadagen och det kommande EU-valet den 26 maj.