Under 2018 fick 16 300 personer ett utlåtande från UHR, som visar vad deras utländska utbildning motsvarar i Sverige. Utlåtandet gör det lättare att börja arbeta eller studera här och utfärdas för både gymnasieutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar.

Förra året ansökte 20 500 personer om att få sin utländska utbildning bedömd av UHR – en minskning med drygt 12 procent jämfört med 2017. Nedgången beror till stor del på färre ansökningar från personer med utbildning från Syrien. Jämfört med 2017 minskade ansökningarna som gäller utbildningar från Syrien med drygt 40 procent – från över 10 000 ansökningar till knappt 6 000.

– UHR:s bedömningsarbete spelar en central roll för att ta tillvara kompetensen hos dem som kommer till Sverige från andra länder. Det är positivt att många som kom från Syrien runt 2015 som har haft behov av att få sina utbildningar erkända har hittat till oss, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR.

För både högskoleutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och gymnasieutbildningar ligger Syrien fortfarande i topp vad gäller antal ansökningar, följt av Iran och Irak. Indien var 2018 det fjärde vanligaste landet för ansökan om bedömning av högskoleutbildning.

UHR:s handläggningstid ökade något under året, från i snitt 107 dagar per ärende till 120 dagar 2018. Men under senare delen av året minskade handläggningstiderna.

– Ökningen beror bland annat på att vi fortfarande har en eftersläpning av ärendebalansen och att vi hanterar fler ärenden nu där vi behöver verifiera utbildningsdokumenten hos myndigheter i andra länder, säger Lars Petersson, avdelningschef vid UHR. Vi har också gett fler personer möjligheten att få sin utländska utbildning erkänd genom en något mer tidskrävande process för ansökningar med ofullständigt dokumenterade utbildningar.

Hur ser du 2019 års utveckling?

– Vi bedömer att minskningen för Syrien håller i sig. Samtidigt såg vi att ansökningar avseende utbildningar från resten av världen ökade under förra året och vi tror att även den trenden står sig. Sammantaget kan man tänka sig en viss minskning av antalet ansökningar även under 2019.