Nu är urvalet klart till vårens masterutbildningar. Lärosätena har ökat antalet utbildningsplatser med drygt 68 procent jämfört med vårterminen 2019 – sju av åtta universitet och högskolor tar in fler sökande i vår till dessa utbildningar.

Totalt var det 732 behöriga sökande till vårens masterprogram. Nu har 476 av dem blivit antagna, jämfört med 283 våren 2019. Drygt 64 procent av de antagna är avgiftsskyldiga jämfört med 62 procent vårterminen 2019.

Utbudet av utbildningar är oförändrat 17 jämfört med vårterminen 2019. Antalet behöriga sökande ökar från 432 till 732 (69 procent) – andelen antagna av behöriga är alltså närmast oförändrad.

De antagna kommer från flera länder. Antagna med meriter från Pakistan, Bangladesh och Indien står för en stor del av ökningen:

Land (där meriterna är utfärdade)

Antagna
Master VT 2019

Antagna
Master VT 2020

Ökning i procent

Pakistan

58

109

88 %

Bangladesh

53

108

104 %

Indien

39

46

18 %

 Sju universitet och högskolor har ökat antalet utbildningsplatser jämfört med vårterminen 2019 – Högskolan Kristianstad tar in 300 procent fler sökande nu i vår:

Universitet/högskola

Antagna
Master VT 2019

Antagna
Master VT 2020

Ökning i procent

Högskolan Kristianstad

5

20

300 %

Högskolan Dalarna

52

140

169 %

Umeå universitet

19

42

121 %

Högskolan i Skövde

33

58

76 %

Högskolan i Gävle

125

140

12 %

Lunds universitet

29

32

10 %

Mittuniversitetet*

-

26

-

*) Mittuniversitet hade ingen antagning till masterutbildningar vårterminen 2019 – därför saknas uppgift om ökning i procent.

 

Det blir inget andra urval för masterutbildningar vårterminen 2020.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se