Under årets första fyra månader har 8 347 personer fått ett utlåtande över sin utländska utbildning av UHR. Det är 1 100 fler än under samma period förra året. Dessutom går det snabbare att få hjälp av myndigheten.


– Varje person som får en bedömning från UHR får möjlighet till en kortare väg till sysselsättning, säger Lars Petersson, avdelningschef på UHR. Att fler kan arbeta med det de är utbildade för har stor betydelse för både individen och samhället.

Kortare handläggningstider

Handläggningstiden för en ansökan om bedömning av utländsk utbildning har i år minskat med 30 dagar och det tar nu i snitt 80 dagar att få ett utlåtande. Under våren har UHR dessutom lanserat en digital bedömningstjänst där det går att direkt se vad en utländsk utbildning motsvarar i Sverige.

Avdelningschef Lars Petersson– Fler får sina utbildningar bedömda på kortare tid jämfört med samma period förra året, säger Lars Petersson. Sedan 2018 har vi haft en kraftig minskning av ansökningar från Syrien, vilket gjort att antalet ärenden minskat totalt sett.

Vad utbildningen motsvarar

UHR bedömer gymnasieutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar. Ett utlåtande visar vad en persons utländska utbildning motsvarar i Sverige och ger en tydlig bild av meriterna när någon till exempel ska söka arbete. Utlåtanden om gymnasieutbildning visar också om en utländsk gymnasieutbildning ger behörighet för högskolestudier i Sverige.

– Människors rörlighet i världen ökar konstant, inte minst när människor tvingas fly på grund av krig, säger Lars Petersson. Nu kommer det färre flyktingar till Sverige och på UHR avspeglas det främst i en minskning av antalet ansökningar om bedömning av gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar.

Vanligaste ansökningsländerna

De vanligaste examina på högskolenivå som UHR bedömer motsvarar kandidat-, magister- och högskoleingenjörsexamen. UHR bedömer inte yrken som kräver legitimation, det gör andra myndigheter. Till exempel bedömer Skolverket utländska lärarutbildningar och Socialstyrelsen utbildningar till läkare och sjuksköterska.

Under perioden januari till april 2019 var det vanligast att personer ansökte om bedömning av sina utländska examina från dessa länder:

  1. Syrien
  2. Iran
  3. Irak
  4. Indien
  5. Turkiet