Antalet sökande till vårens internationella utbildningar vid svenska universitet och högskolor ökar – med fem procent för internationella kurser och program på grundnivå samt med 34 procent för masterprogram. Totalt åtta lärosäten får fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2019.

Fyra av de nio lärosäten som erbjuder internationella kurser och program på grundnivå vårterminen 2020 har fått fler sökande i första hand jämfört med i våras:

  • Högskolan Väst: 584 sökande i första hand (+106 %)
  • Stockholms universitet: 416 sökande i första hand (+23 %)
  • Linköpings universitet: 143 sökande i första hand (+8 %)
  • Högskolan i Halmstad: 185 sökande i första hand (+6 %)

Fyra av åtta lärosäten som erbjuder masterprogram i vår har fått fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2019:

  • Högskolan Kristianstad: 184 sökande i första hand (+197 %)
  • Umeå universitet: 236 sökande i första hand (+66 %)
  • Högskolan Dalarna: 490 sökande i första hand (+62 %)
  • Högskolan i Gävle: 887 sökande i första hand (+32 %)

(Mittuniversitetet har fått 101 sökande i första hand vårterminen 2020, men erbjöd inga masterprogram vårterminen 2019.)

Fem procent fler sökande till internationella kurser och program på grundnivå

 

Sökande 
IK VT 2019 

Sökande 
IK VT 2020

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Endast program på grundnivå

243

283

40

(16 %)

Endast
inter­natio­nella 
kurser  

4 045

4 207

162

(4 %)

Program på grundnivå och
inter­natio­nella 
kurser

194

231

37

(19 %)

Totalt

4 482

4 721

239

(5 %)

Antalet sökande kvinnor ökar med sex procent, från 1 764 vårterminen 2019 till 1 875 vårterminen 2020. Antalet sökande män ökar med fem procent, från 2 718 vårterminen 2019 till 2 846 vårterminen 2020.

Andelen sökande kvinnor ökar från 39 till 40 procent vårterminen 2020, medan andelen män minskar från 61 till 60 procent. 

Lärosätena ökar antalet internationella kurser från 300 vårterminen 2019 till 313 vårterminen 2020 (+4 %). Antalet program på grundnivå är oförändrat 2.

Totalt 34 procent fler sökande till masterprogram

 

Sökande 
Master VT 2019

Sökande 
Master VT 2020

Förändring i antal 

Förändring i procent 

Master­program

1 767

2 361

594

(34 %)

Antalet sökande kvinnor ökar med 41 procent, från 615 vårterminen 2019 till 868 vårterminen 2020. Antalet sökande män ökar med 30 procent, från 1 152 vårterminen 2019 till 1 493 vårterminen 2020.

Andelen sökande kvinnor ökar från 35 till 37 procent vårterminen 2020, medan andelen män minskar från 65 till 63 procent.

Universiteten och högskolorna ökar antalet erbjudna masterprogram från 15 vårterminen 2019 till 17 vårterminen 2020 (+13 %).

Första urvalet i oktober

Nästa steg i antagningsprocessen är urvalet – de sökande till internationella kurser och program på grundnivå får sina antagningsbesked den 10 oktober, medan sökande till masterprogram får vänta till den 18 oktober.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se