Trenden med minskat antal sökande till universitet och högskolor har brutits. Vid första urvalet till höstterminen 2019 sökte 398 400 personer, vilket är en ökning med 1,8 procent jämfört med hösten 2018, då det var 391 400 personer som sökte.


Att antalet sökande ökat beror främst på att det är fler äldre som sökt utbildning. Bland dem som är 25 år eller äldre är ökningen 4,8 procent. Däremot har antalet yngre sökande minskat, något som till stor del beror på en god arbetsmarknad. I gruppen 20­–­24 år är minskningen 2,6 procent och bland 19 år eller yngre 0,5 procent.

Könsfördelningen är ungefär densamma som för ett år sedan ­– av de sökande är 63 procent kvinnor och 37 procent män.

Färre söker ingenjörsutbildningar

Antalet förstahandssökande till lärar- och socionomutbildningar har ökat med 2,3 procent respektive 0,8 procent. Däremot har färre sökt till sjuksköterske- och läkarutbildningar. Största nedgång har dock högskoleingenjörsutbildningar där antalet sökande minskat med 3,9 procent, men även civilingenjörsutbildningar har backat, med 1,3 procent.

Antalet antagna till höstens högskolestudier har ökat, från 275 200 till 279 400 personer ­– en ökning med 1,5 procent.

Kontakt

Tf avdelningschef
Carina Hellgren
010-470 03 05

Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se